Registration

Registration fee

Registration fee

Early registration

(on-line, before May 10)

Late registration

(on-line, after May 10)

On-site registration

Attendee

US$120

US$140

US$140

Accompanying person

US$50

US$60

US$60

 

Online registration is ready! Please click the button below to proceed.


Registration information

Online registration can be performed by clicking Registration button above. We prefer that you do online registration, but if necessary it will also be possible to register on-site at the registration desk.

For attendee: The registration fee covers lunches, coffee breaks, the conference banquet and all conference materials. Fees do not include delegate travel and accommodation.

For accompanying person: The early bird registration fee is US$50. It covers the conference banquet and lunches during the conference. If an accompanying person wishes to attend the banquet only, the ticket is US$20.

 

Đại biểu là người Việt hiện đang làm việc trong nước hoặc học viên sau đại học ở nước ngoài, sẽ được hưởng mức hội nghị phí đặc biệt là 600.000 VNĐ.

Ban Tổ chức sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí cho một số các nhà toán học trẻ, được lựa chọn trình bày Poster tại Hội nghị. Để đăng ký xin tài trợ, đề nghị hoàn tất việc đăng ký và điền rõ thông tin xin tài trợ trên hệ thống chậm nhất trước ngày 16/4/2019. Thông báo tài trợ sẽ được gửi tới email cá nhân đăng ký.

 

For further information, please email to vnus2019 AT viasm.edu.vn